HLEDÁM, HLEDÁM, NIKDE NIC…..JEŠTĚ, ŽE MÁME FUNKCI SVYHLEDAT (VLOOKUP)

Funkce SVYHLEDAT (v AJ verzi Excelu VLOOKUP) umí přiřadit údaji v jedné tabulce hodnotu z jiné tabulky. Například najde telefonní číslo podle zadaného jména, jméno zákazníka podle čísla objednávky nebo cokoliv jiného, co budete potřebovat.