Jak zobrazit údaje na vedlejší ose grafu

Určitě už jste se někdy trápili nad tím, když máte dvě řady údajů, potřebujete je dát do jednoho grafu, ale údaje mají výrazně odlišná čísla. Typický příklad jsou tržby a jejich růst v procentech. Procenta jsou tak malá, že v grafu vůbec nebudou vidět. Jak si s tím poradit najdete v tomto návodu. 

V tabulce máme Tržby, několik set tisíc korun. A pak tu máme i Procentuální růst, což je jenom několik procent.

Když si tady vložíme Sloupcový graf, tak uvidíme jenom ty Tržby. To procento je totiž tak nízké, že ho v grafu vůbec nerozpoznáme.

S tím si můžeme poradit tak, že ta procenta si zobrazíme na vedlejší ose. Stačí stát někde na tom grafu. Potom na kartě Návrh vybereme Změnit typ grafu. 

V nabídce grafů si vybereme Kombinovaný. Vpravo vidíme, že jsou zde napsané naše řady údajů – Tržby pro rok 2018 jsou Skupinový sloupcový graf. A dále se nám pak předvyplnilo, že procenta by mohla být Spojnicový graf, což se nám pro tento účel víc hodí. A pak už jen stačí u procent zaškrtnout Vedlejší osa.

Potvrdíme a na grafu se nám zobrazila další osa, která ukazuje Procenta a krásně se nám tady vykresluje ta procentuální změna.

Takto jednoduše si tedy změníte jednu řadu, aby se krásně zobrazovala v grafu na vedlejší ose a vy viděli všechny údaje.