Jak používat řešitele

Pokud někdy řešíte, že znáte výsledek, ale potřebujete dopočítat vstupní hodnotu, snadno si s tím poradíte pomocí Řešitele.

Př: Máme cenu za kus výrobku, který stojí 250 korun. Prodala jsem jich 270 kusů, takže moje Tržby (ceny x počet kusů) jsou 67 500 Kč. Náklady na jeden výrobek jsou 32 Kč. Takže moje celkové Náklady jsou Počet kusů krát Náklady, tj. 8 640 Kč. A Zisk se spočítá jako Tržby mínus Náklady, mám tedy zisk  58 860 Kč.

A já bych teď chtěla zjistit, kolik musím prodat těch Kusů, aby můj Zisk byl 100 000.

Můžu to dělat buď metodou pokus-omyl, tady to takto pořád vypisovat a dívat se, jak se mi to spočítá. Anebo právě použiji toho Řešitele.

Řešitel, nebo v současné verzi Excelu Hledání řešení, je na kartě Data, kde v sekci Prognóza rozkliknu Citlivostní analýza a tady je Hledání řešení. Tady musím zadat Nastavenou buňku. To je ta buňka, kde chci dosáhnout nějakého toho výsledku, těch 100 000.

Takže Nastavená buňka je tady ten můj Zisk. Cílová hodnota, to znamená, kolik chci, aby tam byl ten výsledek, takže napíšu 100 000. A Měněná buňka. Tedy co má změnit, aby se dopočítal k těm 100 000. Já chci měnit ten Počet kusů. Chci vědět, kolik jich mám prodat. Tak, to je všechno. Teď dám Ok a ono to počítá, počítá, až dopočítá.Takže mi tady spočítal, že abych měla Zisk 100 000, musím prodat 459 Kusů.

Řešitel je tedy určitě další užitečná pomůcka, když často něco dopočítáváte nebo chcete zjistit třeba Bod zvratu.