Co že je to ta databáze?- Databázové funkce

Na otázku z nadpisu vám odpovím hned. Databáze je tabulka 🙂 Už to pro vás nezní složitě? Tak to jsem ráda 🙂 Dnes bych vám totiž chtěla ukázat databázové funkce. A že je o co stát 😉

Databázových funkcí v Excelu je několik a všechny se zadávají úplně stejně, stačí se tedy naučit jednu a ostatní vám již půjdou samy 🙂 A k čemu, že vám vůbec budou? Tyto funkce dokážou z tabulky vypsat hodnotu, která splňuje nějaká kritéria. Potřebujete maximální hodnotu objednávky jen od mužů? Nebo průměrnou objednávku jen od žen? Nebo třeba nejmenší hodnotu objednávky jen od mužů nad 40 let? Tak s tím vám tyto funkce krásně pomůžou. Pojďme si to tedy vysvětlit na příkladu:

Příklad: Chci zjistit nejvyšší plat u žen nad 35 let

databaze1

Vložíme si databázovou funkci DMAX. Funkce po nás bude chtít zadat databázi (tedy tu tabulku) , pole (to je název sloupce z tabulky, kde má funkce najít výsledek) a potom kritéria (název sloupců z tabulky včetně podmínek, které mají být splněny – > =DMAX(databáze;pole;kritéria)

Pro náš příklad bude tedy

Databáze -> buňky A1:D11 (nezapomeňte vybrat i názvy sloupců, jinak funkce fungovat nebude)

Pole -> B1 (zajímá nás plat)

Kritéria -> zkusíme nejdřív udat jen jedno kritérium a to, že chceme zjišťovat plat jen u žen. Nejjednoduší je připravit si zvlášť tabulku pro kritéria. Napíšu si tedy kamkoliv jinam Pohlaví (musí se opět shodovat s názvem sloupce z tabulky- já jsem zapsala Pohlaví do buňky F6) a pod název napíšu to naše kritérium, tedy „žena“ (do buňky F7).

dat11

Celý vzorec tedy bude vypadat =DMAX(A1:D11;B1;F6:F7)

dat2

Nyní si přidáme ještě druhé kritérium a to věk nad 35 let. Všechno zůstane stejné, jen si vedle kritéria Pohlaví doplníme další kritérium a to Věk (do buňky G6). Pod název sloupce Věk napíšeme naši podmínku, tedy >35 (do buňky G7).

3

Výsledný vzorec bude tedy vypadat:

=DMAX(A1:D11;B1;F6:G7)

A to je vše, již máme výsledek 🙂

4

Ostatní databázové funkce se zadávají naprosto identicky, jen místo DMAX napíšete funkci, kterou potřebujete. Místo DMAX tedy můžete zadat:

DMIN – pokud potřebujete zjistit z databáze minimum, které splňuje podmínky

DPOČET – napíše počet buněk obsahujících čísla, která splňují podmínky

DPOČET2 – napíše počet neprázdných buněk, která splňují podmínky

DPRŮMĚR – vypočítá průměr z buněk, které splňují podmínky

DSMODCH – vypočítá směrodatnou odchylku z buněk splňující podmínky

DSMODCH.VÝBĚR – odhadne směrodatnou odchylku výběru z buněk splňujících podmínky

DSOUČIN – vynásobí hodnoty, které splňují podmínky

DSUMA – sečte hodnoty z buněk, které splňují podmínky

DVAR – rozptyl z buněk, které splňují podmínky

DVAR.VÝBĚR – vypočítá rozptyl z výběru buněk, které splňují podmínky

DZÍSKAT – vybere z databáze jeden záznam, který splňuje podmínky

Jak se vám líbí databázové funkce? Pomůžou vám ve vaší práci? Napište mi 🙂

Soubor si jako vždycky můžete stáhnout tady:

Napsat komentář