Štítek: POČTY BUNĚK

POČET, POČET2, COUNTBLANK

POČTY, POČTY A ZASE POČTY….

Pro spoustu výpočtů potřebujeme znát počet buněk, kterých se to týká. A protože máme Excel, nemusíme nic počítat ručně 🙂 K dispozici máme několik šikovných funkcí a ty podle mě nejšikovnější vám dnes popíšu 🙂